SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

10.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 i 76/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba
u školstvu za 2013. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba Općine Fužine u školstvu za 2013. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 12. prosinca 2012. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. ožujka 2013. godine i II. Izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća općine Fužine održanoj 11. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba u školstvu Općine Fužine za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-10

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr