SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

9.

Na temelju 20. Zakona o Socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine
za 2013. godinu

Članak 1.

Socijalni program Općine Fužine za 2013. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 12. prosinca 2012. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. ožujka 2013. godine, II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 16. srpnja 2013. godine. i III. izmjenama i dopunama usvojenim 11. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Socijalni program Opcćine Fužine za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-09

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr