SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

5.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine
za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 4. stavak 2. i 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2014. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13) mijenjaju se i glase:

»Za nabavu roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, temeljem Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i 143/13), primjenjuje se Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti koji donosi Općinski načelnik.

Postupci nabave velike vrijednosti provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi«.

Članak 2.

U članku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

»- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije«

U istom članku iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

» - za sve nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti«.

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun (financijsko izviješće) najkasnije do 28.02.2015.g., odnosno u roku od 15 dana od dana održavanja programa za koji koristi financijska sredstva ukoliko se radi o jednokratnim programima (npr. određene manifestacije, obilježavanja i slično).«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-05

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr