SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

4.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Fužine
tijekom 2013. godine

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2013. godine donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. prosinca 2012. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. ožujka 2013. godine, II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 16. srpnja 2013. godine i III. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća usvojenim 11. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine u 2013. godini ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-04

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr