SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA FUŽINE

3.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2014. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Fužine tijekom 2013. godine

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2013. godine donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. prosinca 2012. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. ožujka 2013. godine, II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 16. srpnja 2013. godine i III. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća usvojenim 11. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine u 2013. godini ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-14-03

Fužine, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr