SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćen tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/12) u članku 21. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Plaćanja zakupnine, odlukom Općinskog načelnika, mogu se osloboditi i pravne osobe u vlasništvu Općine Baška.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-10

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr