SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

7.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09 90/ 11, 56/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općin sko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

Članak 1.

Ovom Odlukom, na području Općine Baška, uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj radi su/financiranja izgradnje komunalnih vodnih građevina, što podrazumijeva i otkup zemljišta na kome se iste grade, sve na području Općine Baška i u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška. Sufinanciranje izgradnje navedenih komunalnih vodnih građevina iz sredstava naplaćene naknade za razvoj primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Članak 2.

Naknada za razvoj iznosi 1,50 kn/m3 isporučene vodne usluge.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge - javne vodoopskrbe na području Općine Baška.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivat će se putem računa koje obveznicima ispostavlja Ponikve voda d.o.o. Krk, uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 5.

(1) Naknada za razvoj je prihod Ponikve voda d.o.o. Krk.

(2) Ponikve voda d.o.o. Krk je u obvezi o visini obračunate, te prikupljene naknade za razvoj jednom mjesečno pisanim putem izvijestiti Općinu Baška.

(3) Općina Baška i Ponikve voda d.o.o. Krk će svake godine, najkasnije do 30. studenoga, zaključivati ugovor u kojem će se, za sljedeću kalendarsku godinu, utvrditi komunalne vodne građevine na području Općine Baška za izgradnju kojih će se utrošiti sredstva prikupljena od naknade za razvoj, sve sukladno odnosnim planovima i utvrđenim prioritetima.

(4) Ne dozvoljava se Ponikve voda d.o.o. Krk raspolagati naknadom za razvoj, na bilo koji način, osim na način utvrđen ovom Odlukom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-9

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr