SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

5.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/13) u članku 4. stavak 1., umjesto riječi »članka 2.« stavljaju se riječi »članka 3.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. točka 1., umjesto riječi »članka 17.« stavljaju se riječi »članka 18.«

Članak 3.

U članku 26., umjesto riječi »članak 4.« stavljaju se riječi »članak 5.«

Članak 4.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kaznit će se pravna osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

.ako postavlja, odnosno ispisuje natpise na nadgrobnim pločama, spomenicima i drugim objektima na groblju, koji vrijeđaju nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, ili uspomenu na pokojnike (članak 16. stavak 2. Odluke),

.ako se ne pridržava zabrana iz članka 19. stavak 1., Odluke,

.ako postupa suprotno članku 21. stavak 1. Odluke.«

Članak 5.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kaznit će se fizička osoba:

1.ako, kao vlasnik-korisnik, ne održava grobno mjesto i prostor oko istoga urednim (članak 14. stavak 1. Odluke),

2.ako se zadržava na groblju izvan vremena utvrđenog u članku 18. stavak 1. Odluke,

3.ako se njezino dijete, starosti do 10 godina, zadržava samo na groblju, bez pratnje starijih osoba (članak 18. stavak 3. Odluke),

4.ako se njezine domaće životinje, poglavito ovce, zateknu na groblju (članak 19. stavak 2. Odluke).«

Članak 6.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Novčanim kaznama iz članka 32. i 33. ove Odluke kaznit će se roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz spomenutih članaka.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-7

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr