SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

3.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2014. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za aktivnost održavanja građevinskih objekata.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 97.000 kuna i to po osnovi:

-stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 45.000 kuna

-površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 52.000 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:            

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-5

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr