SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Ćunski.

Članak 2.

U Vijeće mjesnog odbora iz članka 1. ove odluke, bira se 5 članova

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se 27. travnja 2014. godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te će se javno objaviti na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, oglasnoj ploči mjesnog odbora Ćunski i web stranicama Grada Malog Lošinja.

Klasa: 013-03/14-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-14-2

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr