SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
GRAD BAKAR
36

36.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 48. sjednici održanoj 14. prosinca 2004. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2005. g.:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1. Nastavak uređenja rive iza hotela »Jadran« u Bakru (pomorsko dobro u nadležnosti Grada Bakra) - izrada projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta, izvođenje radova

Vrijednost: 520.000,00 kn

2. Riva Bakar - lučko područje u nadležnosti Lučke uprave Bakar - Kraljevica, sufinanciranje sanacije najkritičnijeg dijela rive

Vrijednost: 500.000,00 kn

3. Uređenje parkirališta i višenamjenskog igrališta iza zgrade VMO Krasica - izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova

Vrijednost: 480.000,00 kn

4. Uređenje parka - spomen obilježja Domovinskog rata Kukuljanovo - Škrljevo

Vrijednost: 50.000,00 kn

5. Uređenje okoliša Doma Kukuljanovo - izrada projekta uređenja, otkup zemljišta

Vrijednost: 100.000,00 kuna

SVEUKUPNO: = 1.650.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 1.650.000,00 kn iz sredstava naknade za koncesiju u iznosu od 1.150.000,00 kuna i komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra u iznosu od 500.000,00 kuna.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

1. Izgradnja ceste za Novo naselje u Bakru

- izrada parcelacijskog elaborata

- otkup zemljišta

- izvođenje radova

Vrijednost: 1.050.000,00 kn

2. Proširenje ceste Zamišćići:

- otkup zemljišta

- izrada potrebne tehničke dokumentacije

- izvođenje radova

Vrijednost: 250.000,00 kn

3. Uređenje autobusnih stajališta, dobava i postava autobusnih čekaonica - Škrljevo, Krasica, Praputnjak i Hreljin

Vrijednost: 200.000,00 kn

SVEUKUPNO: =1.500.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.500.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra:

1. Izgradnja nove javne rasvjete Bakar - nova cesta Klanac

Vrijednost: 120.000,00 kuna

2. Izgradnja javne rasvjete - Plase - od raskršća do željezničke stanice i prema Maloj Plasi

Vrijednost: 70.000,00 kuna

3. Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu iza zgrade VMO Krasica

Vrijednost: 60.000,00 kuna

4. Izgradnja javne rasvjete na okretištu autobusa Podola - Kukuljanovo

Vrijednost: 32.000,00 kuna

5. Hreljin - Ružić Selo kod kbr. 101

Vrijednost: 900,00 kuna

6. Hreljin - Vidasko kod kbr. 49

Vrijednost: 900,00 kuna

7. Hreljin - Dragisina kod kbr. 294

Vrijednost: 2.000,00 kuna

8. Hreljin - Dorijsko kod kbr.

Vrijednost: 1.200,00 kuna

9. Zlobin - vrh Zlobinskog Brda

Vrijednost: 2.000,00 kuna

10. Zlobin - Zlobinska Draga

Vrijednost: 3.000,00 kuna

11. Škrljevo - Kukurin

Vrijednost: 8.000,00 kuna

SVEUKUPNO: = 300.000,00 kn

Financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 300.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5.

1. Izgradnja vodovoda Nova cesta Bakar

Vrijednost: 320.000,00 kuna

2. Izgradnja vodovodnog ogranka Zlobin

Vrijednost: 180.000,00 kuna

SVEUKUPNO: = 500.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Članak 6.

1. Izgradnja mješovitog sistema kanalizacije Bakar - nova cesta Klanac

Vrijednost: 600.000,00 kn

2. Nastavak izgradnje oborinske kanalizacije s upojnim bunarom uz županijsku cestu na Krasici

Vrijednost: 200.000,00 kn

SVEUKUPNO: = 800.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 800.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 7.

1. Izgradnja novog gradskog groblja u Bakru - novelacija idejnog rješenja, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pripreme za otkup zemljišta

Vrijednost: 100.000,00 kuna

2. Groblje Škrljevo - izgradnja ogradnog zida sa sjeveroistočne strane novog dijela groblja

Vrijednost: 100.000,00 kuna

SVEUKUPNO: = 200.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 40.000,00 kuna i 160.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2005. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2170-02-01-04-12

Bakar, 14. prosinca 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr