SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD KRK

10.

Na temelju odredbi članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09 i 13/ 13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Javnim pozivom

I.

Gradsko vijeće Grada Krka pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Krka putem Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka.

II.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka objavit će se u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr

Prijedlozi kandidata po raspisanom Javnom pozivu podnose se na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Krk, Trg bana J. Jelačića 2 s naznakom »Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih« u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranici Grada Krka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/14-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-14-2

Krk, 11. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr