SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD KRK

8.

Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/ 13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13), donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2592/1 k.o. Krk - grad (z.č. 1978/4 k.o. Krk) površine 97 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku kao javno dobro, putevi, u Popisu 1, za k.o. Krk.

Članak 2.

Općinski sud u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis prava vlasništva na ime i za korist Grada Krka (OIB: 12405095116) sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Klasa: 944-05/13-01/66

Ur. broj: 2142/01-01-14-2

Krk, 11. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr