SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

18.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), čl. 6. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada (»Službene novine« broj 47/12) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Delnica donosi

ODLUKU
o I. izmjeni Odluke o vrijednosti zemljišta
na području Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o vrijednosti zemljišta na području Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 55/12) članak 4. mijenja se i glasi:

»Cjenik zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada namijenjenog za poljoprivrednu djelatnost obračunava se u kn/m2 bez obzira na pripadnost pojedinim zonama i plaća se godišnje.

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

- Površine do 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 kn/m2

- Površine > 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 kn/m2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/14-01/07

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-12-2

Delnice, 13. ožujka 2014.

Gradonačelnik Grada Delnica

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr