SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
GRAD BAKAR
36

33.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 29/ 01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra za 2005. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2005. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 34.634.000,00 kn, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 34.634.000,00 kn kako sljedi:

PRORAČUN ZA 2005. GODINU

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna Grada Bakra po grupama računa i računima, te rashodi i izdaci po grupama računa i računima, utvrđuju se i Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja kako sljedi:

2/1 3/2 4/3

INDEX INDEX INDEX

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi u Proračunu u svoti od 32.494.000,00 kuna i izdaci financiranja u svoti od 2.140.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako sljedi:

PRORAČUN 2005/1

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 34.634.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako sljedi

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/07

Ur. broj: 2170-02-02-04-50

Bakar, 14. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr