SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA DOBRINJ

9.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13), članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/ 06, 38/09 i 123/11) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska
odobrenja na području općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj, u sastavu:

1. Tea Orlić Mihajić, predstavnik Općine Dobrinj,

2. Ivančica Dunato, predstavnik Općine Dobrinj,

3. Miljenko Fanuko, predstavnik Općine Dobrinj,

4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Mladen Čargonja, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Šilo.

Članak 2.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Dobrinj.

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj mogu biti ponovno birani.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj saziva općinski načelnik Općine Dobrinj.

Članak 5.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- smrću člana,

- razrješenjem na vlastiti zahtjev,

- razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/5

Ur. broj: 2142-04-01-13-9

Dobrinj, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr