SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA DOBRINJ

1.

Na temelju čl. 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 27. prosinca 2013. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Dobrinj za 2014. godinu

I. Uvodne odredbe

1. Ovim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2014. godinu uređuje se:

a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom

c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području pomorskog dobra Općine Dobrinj

d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove točke

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja u smislu čl. 5., st. 2. Uredbe.

II. Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

1. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

2. U 2014. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako slijedi:

a) uređenja morske obale i pomorskog dobra

(procijenjena vrijednost 255.000,00 kn)

III. Sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom

1. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II 1. ovog Godišnjeg plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 255.000,00 kuna.

2. Sredstva iz st. I. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru na području

Općine Dobrinj koja pripadaju Općini 70.000,00 kuna

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj 150.000,00 kuna

c) sredstva iz Proračuna Općine za 2014. godinu namijenjena za redovito upravljanje pomorskim dobrima na području Općine Dobrinj 100.000,00 kuna

Klasa: 022-05/13-32/1

Ur. broj: 2142-04-02-13-82

Dobrinj, 27. prosinca 2013.

Općinski načelnik

Neven Komadina, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr