SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novne« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/ 09-isp.10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja
u 2014. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja određuje se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2014. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga i klubova dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba.

Članak 2.

Programi javnih potreba u sportu od značenja za Grad Mali Lošinj uključuju:

- poticanje i promicanje sporta,

- provođenje sportskih aktivnosti za djecu i mlade,

- djelovanje sportskih klubova i udruga,

- sportske pripreme, organizacija i provedba sustava natjecanja,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te postizanje psihofizičke sposobnosti građana,

- održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u športu na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu iznose 3.929.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2014. god. rasporedit će se na slijedeći način:

-Klubovi i društva 926.000,00

1.1. SRD Udica 28.000,00

1.2. Boćarski klub Lošinj 40.000,00

1.3. Vaterpolo klub Lošinj 115.000,00

1.4. SD Škarpina 9.000,00

1.5. Košarkaški klub Jadranka 50.000,00

1.6. Nogometni klub Lošinj 230.000,00

1.7. Karate klub Lošinj 58.000,00

1.8. Šahovski klub 25.000,00

1.9. Planinarsko društvo Osoršćica 8.000,00

1.10. Kuglački klub Čikat 30.000,00

1.11. Streljački klub 43.000,00

1.12. Jedriličarski klub Jugo 160.000,00

1.13. Klub skijanja na vodi 25.000,00

1.14. Ženski odbojkaški klub 55.000,00

1.15. Malonogometni klub Lošinj 20.000,00

1.16. Društvo za šport.rekreaciju Lošinj 10.000,00

1.17. Pikado klub 3.000,00

1.18. Stolnoteniski klub 5.000,00

1.19. LD Kamenjarka 5.000,00

1.20. Društvo za šport i rekreaciju Sport-Art 2.000,00

2. Upravljanje sportskim objektima 2.738.000,00

2.1. Sportska dvorana 1.153..000,00

Redovni rashodi za održavanje sportske dvorane, opremanje i investicijska aktivnost.

2.2. Dječja i sportska igrališta 360.000,00

Sredstva za održavanje postojećih igrališta, opremanje igrališta spravama.

2.3. Dječje igralište Ćunski 425.000,00

2.4. Izgradnja nove sportske dvorane 800.000,00

3. Programska aktivnost odjela 260.000,00

Provodit će se samostalne aktivnosti u cilju unapređenja i poticanja sporta i to kroz manifestacije, nagrade sportašima, obilježavanje obljetnica i druge aktivnosti.

4. Sportski projekti - Klub pomoraca 5.000,00

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem sklopljenog ugovora i dostavljenog izvješća o realizaciji Programa i utrošku sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2014.godinu.

Klasa: 612-01/14-01/03

Ur.broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr