SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

10.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 30/13), u članku 1. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

5. MAJA JURASIĆ, za člana, kao predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, Primorsko -goranske županije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/14-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr