SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju odredbe članka 3., 29. stavka 1. točka 1. i 2. i članka 43. stavka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH i 73/08), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«. br. 66/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 07/12, 12/12 i 28/12), u članku 12.stavak 2. mijenja se i glasi: »Ugovoru o korištenju javnih površina prilaže se ovjerena zadužnica u slučaju kada se ugovara obročno plaćanje poreza na korištenje javnih površina«.

Članak 2.

U članku 39.st.1. u tabeli red II.zona, briše se tekst »Riva lošinjskih kapetana od Palače Kvarner do kraja ulice«, te se isti tekst dodaje u red III. zona«.

Članak 3.

U članku 39.st.1. u tabeli red III.zona, briše se tekst: »Ulica Priko od zgrade kbr. 16. do kraja ulice«, te se isti tekst dodaje u red II. zona«.

Članak 4.

U članku 30.st.1. mijenja se i glasi: »Ugovor o korištenju javne površine sklapa se na rok do 5 (pet) godina«.

Članak 5.

U članku 41. dodaje se stavak 7. koji glasi »Iznimno za kioske u kojima se obavlja djelatnost trgovine prehrambenih proizvodima i kućnim potrepštinama koji obavljaju djelatnost opskrbe u malim mjestima kroz cijelu godinu, ne obračunava se porez iz st.4. ovog članka, već početni iznos poreza iznosi 1,00 kn mjesečno«.

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama.

Klasa: 410-01/14-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-14-3

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr