SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

PLAN I PROGRAM RADA
GRADSKOGA VIJEĆA GRADA
DELNICA ZA 2014.

Razdoblje
1. TROMJESEČJE
/od 1. 1. do 31. 3. 2014. g./

Članak 1.

1. OBVEZNE RASPRAVE

1.Prijedlog Plana i Programa rada Gradskoga vijeća Grada Delnica za 2014. godinu

PREDLAGATELJ: 1/3 članova Gradskog vijeća
Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje
poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

2.Izvješće o radu gradonačelnika Grada Delnica za razdoblje srpanj-prosinac 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

3.Imenovanje članova trećeg saziva Savjeta mladih Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

4.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Delnica za razdoblje od 1.1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Policijska postaja Delnice

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

5.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

6.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

7.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

8.Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

9.Analiza sustava zaštite i spašavanja

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

10.Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Policijska postaja Delnice i

Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

11.Odluka o proglašenju »Damskog mosta« u Delnicama kulturnim dobrom

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

12.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja i održavanja slivnika oborinske kanalizacije

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

13.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut

Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

PREDLAGATELJ: Narodna knjižnica i čitaonica Delnice

Nositelj stručne obrade: Narodna knjižnica i čitaonica Delnice i Stručna služba za
obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

14.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice

PREDLAGATELJ: Dječji vrtić »HLOJKICA«
Delnice

Nositelj stručne obrade: Dječji vrtić »HLOJKICA«
Delnice Stručna služba za
obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

15.Odluka o agrotehničkim mjerama

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

16.Izvješće o reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS PGŽ

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica i Ured državne revizije

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

17.Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

18.Odluka o davanju prava građenja u poslovnoj zoni K-1

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

19.Zaključak o pristupanju Grada Delnica Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

Razdoblje
II. TROMJESEČJE
/od 1. 4. do 30.6. 2014. g./

1.Imenovanje Etičkog povjerenstva za dužnosnike i članove Gradskog vijeća Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

2.Izvješće o upravljanju poslovnim prostorima kojima upravlja Grad Delnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

3.Izvješće o stanju u prostoru za područje Grada Delnica

za razdoblje od 1. do 31. 12 .2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

4.Odluka o proglašenju nekretnina javnim dobrom

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

5.Izvješće koncesionara o obavljenim dimnjačarskim poslovima

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Koncesionari

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: ožujak 2014. godine

6.Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Ovlaštena pravna osoba koja gospodari otpadomi

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

7.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

8.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

9.Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Delnica

za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

10.Izvješće o provođenju Programa međugeneracijske solidarnosti »Pomoć u kući starijim osobama« na području Grada Delnica za razdoblje od 1.1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Udruga Ž.A.R. i

Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

11.Izvješće o provođenju Programa održavanja groblja i njegove infrastrukture na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: RISNJAK-DELNICE d.o.o.

Nositelj stručne obrade: RISNJAK-DELNICE d.o.o. i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

12.Izvješće o stanju objekata te o aktivnostima na sportskim objektima na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Goranski sportski centar d.o.o.

Nositelj stručne obrade: Goranski sportski centar d.o.o.i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

13.Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu grada Grada Delnica za razdoblje od 1. 1 do 31. 12. 2013. sa završnim računima društava u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i direktori
trgovačkih društava

Nositelj stručne obrade: Trgovačka društva

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

14.Odluke o dodjeli nagrada Grada Delnica u 2014. godini

PREDLAGATELJ: Komisija za javna priznanja Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

15.Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Delnica sa financijskim planom za 2014.dodjeli nagrada Grada Delnica u 2014. godini

PREDLAGATELJ: Savjet mladih

Nositelj stručne obrade: Savjet mladih i Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

16.Izvješće koncesionara o crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija iz septičkih i crnih jama na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Koncesionar i Odsjek za
komunalni sustav, imovinu,
prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

17.Izvješće koncesionara o prijevozu pokojnika na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Koncesionar i Odsjek za
komunalni sustav, imovinu,
prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

18.Programa rada TZ Grada tijekom ljeta i jeseni 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Turistička zajednica Grada
Delnica

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

19.Izvješće o provedenoj reviziji financiranja rada udruga koje apliciraju sredstva Proračuna Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

20.Odluka o socijalnoj skrbi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

21.Odluka o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: svibanj 2014. godine

Razdoblje
III. TROMJESEČJE
/od 1. 7.do 30. 9. 2014. g./

1.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

za razdoblje od 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

2.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za razdoblje od 1. do 31.12. 013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

3.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu

za razdoblje od 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

4.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u turizmu

za razdoblje od 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

5.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za razdoblje od 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

6.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za razdoblje od 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

7. Odluka o dodjeli koncesije za linijski prijevoz putnika na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

8.Izvješće nadležnog KTD o obavljanju djelatnosti na području Grada Delnica:

1.opskrba pitkom vodom,

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3.odlaganje komunalnog otpada,

4.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Nadležno trgovačko društvo i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

9.Izvješće nadležnog KTD o obavljanju djelatnosti na području Grada Delnica:

1.održavanje groblja i ukop,

2.održavanje javnih površina,

3.tržnice na malo, te

4.održavanje spomenika za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Nadležno trgovačko društvo i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

10.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja

Komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Nadležno trgovačko društvo i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

11.Odlukao dodjeli koncesije za taksi prijevoz na području Grada Delnica

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

12.Izvješće o obavljanju povjerenih poslova nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje na području Grada Delnica
za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje
i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

13.Izvješće o obavljanju povjerenih poslova javne rasvjete na području Grada Delnica za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

14.Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2013.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

15.Izvješće o obavljanju povjerenih poslova odvoza otpada kontejnerima s javnih površina na području Grada Delnica za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

16.Izvješće o obavljanju povjerenih poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Grada Delnica za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

17.Izvješće o obavljanju povjerenih poslova sanacije divljih deponija na području Grada Delnica za proteklo razdoblje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Osoba kojoj su ugovorom
povjereni nadležni poslovi i

Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: srpanj 2014. godine

18.Izvješće o radu gradonačelnika Grada Delnica za razdoblje siječanj-lipanj 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

19.Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

20.Izvješće o poslovanju javne ustanove JVP Delnice

za razdoblje od 1. 1 do 31. 12. 2013. te 1. 1. do 30. 6. 2014.

sa završnim računom u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i zapovjednik JVP Delnice

Nositelj stručne obrade: JVP Delnice

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

21.Izvješće o poslovanju javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Delnice za razdoblje od 1.1 do 31. 12. 2013. te 1. 1.do 30. 6. 2014. sa završnim računom u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

Nositelj stručne obrade: Narodna knjižnica i čitaonica Delnice

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

22.Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić »HLOJKICA« Delnice za razdoblje od 1. 1 do 31. 12. 2013. te 1. 1. do 30. 6. 2014. sa završnim računom u 2013. godini

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i ravnateljica Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice

Nositelj stručne obrade: Dječji vrtić »HLOJKICA«

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

23.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Delnica za razdoblje od 1. 1 do 30. 6. 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Policijska postaja Delnice

ROK ZA RASPRAVU: rujan 2014. godine

Razdoblje
IV. TROMJESEČJE
/od 31. 9. do 31. 12. 2014. g./

1.Prijedlog Plana i Programa rada Gradskoga vijeća Grada Delnica za 2015. godinu

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Gradskog vijeća Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

2.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MO

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

3.Izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

4.Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

5.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

6.Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, boravišne pristojbe i spomeničke rente u 2014.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: studeni 2014. godine

7.Proračun Grada Delnica za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

8.Plan razvojnih programa za 2014. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

9.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

10.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

11.Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

12.Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

13.Program utroška sredstava spomeničke rente u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

14.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Delnica

Nositelj stručne obrade: Odsjek za proračun i financije

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

15.Program javnih potreba u kulturi za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

16.Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

17.Program javnih potreba u sportu za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i ZS Grada
Delnica

Nositelj stručne obrade: ZS Grada Delnica i

Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

18.Program rada i financijski plan ZS Grada Delnica u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i ZS Grada
Delnica

Nositelj stručne obrade: ZS Grada Delnica

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

19.Program javnih potreba u turizmu za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i TZ Grada
Delnica

Nositelj stručne obrade: TZ Grada Delnica i

Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

20.Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

21.Program javnih potreba u obrazovanju za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

22.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica za 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

23.Program rada i poslovanja te financijski plan trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Delnica u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i direktori
trgovačkih društava

Nositelj stručne obrade: Trgovačka društva

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

24.Program rada i poslovanja te financijski plan javnih ustanova čiji je osnivač Grad Delnice, uključujući i TZ,u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i ravnatelji javnih ustanova te direktorica TZ

Nositelj stručne obrade: Javne ustanove i TZ Grada
Delnica

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

25.Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Delnica sa financijskim planom za 2015.

PREDLAGATELJ: Savjet mladih

Nositelj stručne obrade: Savjet mladih i Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

26.Program rada te financijski predstavnika srpske nacionalne manjine u 2015.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik i predstavnik
srpske nacionalne manjine

Nositelj stručne obrade: Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica,

samouprave i uprave

ROK ZA RASPRAVU: prosinac 2014. godine

2.TEMATSKE I OSTALE RASPRAVE

1.Tematska rasprava o gospodarstvu Grada Delnica

-stanje, mogućnosti i planovi s posebnim osvrtom na nezaposlenost u gradu te stanje u šumarstvu drvnoj industriji

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

2.Tematska rasprava o turizmu Grada Delnica

-stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

3.Tematska rasprava o urbanizmu Grada Delnica-kakav grad želimo

-stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

4.Tematska rasprava o stanju sporta Grada Delnica-što želimo

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

5.Tematska rasprava o prometu na području Grada Delnica-što želimo

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

6.Tematska rasprava o stanju u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Delnica-što želimo

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

7.Tematska rasprava o zdravstvenom stanju građana Grada Delnica

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

8.Tematska rasprava o djecii mladima, odgoju i obrazovanju na području Grada Delnica

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

9.Tematska rasprava o međulokalnoj i međunarodnoj suradnji Grada Delnica

- stanje, mogućnosti i planovi

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

ROK ZA RASPRAVU: kontinuirano 2014. godine

Članak 2.

Gradsko vijeće će raspravljati i odlučivati i o svim drugim prijedlozima za donošenje odluka i drugih akata iz svoga djelokruga kao i o ostalim temama važnim za život u Grada koje podnesu ovlašteni predlagatelji.

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Delnica, održati će svečanu sjednicu uoči blagdana Sv. Ivana Krstitelja- Dan Grada Delnica, 24. lipnja 2014. Godine.

Gradski vijećnici biti će nazočni i drugim svečanostima od interesa za Grad Delnice.

Članak 4.

Ovaj Plan i program rada Gradskog vijeća Grada Delnica u 2014. godini, stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-04/14-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-40-1-14-04

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr