SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA PUNAT
30

30.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 58. sjednici 9. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Programa »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja
komunalnog otpada na otoku Krku«

Članak 1.

U Odluci o usvajanju Programa »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« (»Službene novine« PGŽ 03/04), članak 1. mijenja se i glasi:

»Usvaja se Program »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku«, čiji sastavni dio čine:

- financijski plan za realizaciju Programa,

- Studija »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku« od ožujka 2003. godine,

- Odluka Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, broj: 42-s/1-03 od 28. travnja 2003. godine,

- Odluka Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, broj: 6-s/2-04 do 26. studenoga 2004. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/21

Ur. broj: 2142-02-01-04-5

Punat, 9. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr