SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

9.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05. 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/ 12., 19/13.) članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

1. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u području sporta Općine Viškovo
za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 46/13.) u članku 4. dodaje se novi stavak koji glasi: »Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-19

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr