SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

5.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj:

33/13.) članak 7. stavak 6. mijenja se i glasi:

Struktura jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se u postocima i iznosi:

-javne površine: 3,40 %

-nerazvrstane ceste: 94,90 %

-groblje: 0,18 %

-javna rasvjeta: 1,52 %

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj:

33/13) članak 7., stavak 4., točka b) mijenja se i glasi:

b) za objekte za koje je investitor Općina Viškovo i za objekte društvene namjene (vjerski objekti, objekti obrane i unutarnjih poslova, objekti zdravstvene zaštite, objekti socijalnog programa, objekti kulturno-sportskog sadržaja, predškolski i školski objekti), kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju, odnosno za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju iznosi 10,00 kn/m3,

Članak 3.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 33/13) članak 22 , stavak 3., mijenja se i glasi:

Iznos u visini oslobađanja komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka namirit će se u proračunu općine Viškovo iz drugih izvora.

Članak 4.

Ova Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/ 14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-14

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr