SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

2.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 10/97., 107/07. i 94/ 13.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/ 13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

Općina Viškovo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s prebivalištem odnosno stalnim boravištem za strane državljane na području Općine Viškovo u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Viškovo djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Viškovo kojem je osnivač Općina Viškovo i dječji vrtići iz stavka 2. ovog članka kojima su osnivači ostali subjekti.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Viškovo čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2014. godine.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-11

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr