SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) Općinski načelnik Općine Matulji dana 18. veljače 2014. godine, utvrđuje

PLAN
prijma u službu za 2014. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2014. godinu

Članak 2.

Plan prijma u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži

-broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 31. 12. 2013. godine,

-stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31. 12. 2013. godine,

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu,

-potreban broj vježbenika u 2014. godini.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2013. godine sistematizirano je 20 radnih mjesta i to: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 4 radna mjesta u Odsjeku za komunalni sustav, 7 u Odsjeku za samoupravu i upravu, 5 u Odsjeku za proračun i financije, a referent za prostorno uređenje, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima i referent za društvene djelatnosti direktno su odgovorni pročelniku, a unutarnji revizor općinskom načelniku.

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2013. godine popunjeno je 15 radnih mjesta i to 14 službenika na neodređeno vrijeme i 1 službenik na određeno vrijeme od kojih njih 7 ima potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista, 4 službenika imaju potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke i 4 službenika ima potrebno stručno znanje srednje stručne spreme.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ne planira se prijam na neodređeno vrijeme službenika i namještenika.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji ne planira se prijam vježbenika u 2014. godini.

Članak 6.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2014. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 100-01/14-01/2

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 18. veljače 2014.

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr