SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA PUNAT
30

28.

Temeljem članka 58. i članka 61. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/ 01), članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 16. prosinca 2004. godine donosi

PLAN PRORAČUNA
Općine Punat za 2005. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po skupinama i podskupinama raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 9.965.000,00 kn raspoređeni su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Plana Proračuna Općine Punat za 2005. god. kako slijedi:

Članak 4.

Plan Proračuna Općine Punat za 2005. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-04-1

Punat, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

Plan Proračuna Općine Punat za 2005.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr