SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA ČAVLE

5.

Temeljem članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11. i 144/12), čl. 42 Zakona o proračunu (NN br.87/08 i 136/12), Rješenja o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čavle i razrješenju Općinskog načelnika Općine Čavle i njegove zamjenice (»Narodne novine« broj 9/14) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Čavle (»Narodne novine« broj 9/14) povjerenik Vlade RH donosi dana 27. veljače 2014. godine

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O
PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINSKIH TIJELA
I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. 1. - 31. 3. 2014.g.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle u prvom tromjesečju 2014. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-03/14-01/03

Ur. broj: 2170-03-14-01-04

Čavle, 27. veljače 2014.

Povjerenik Vlade RH
Marinko Dumanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr