SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA PUNAT
30

27.

Temeljem članka 61. i članka 68. točka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01), članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 9. prosinca 2004. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA
Proračuna Općine Punat za 2004. godinu

Članak 1.

Članak 1. I. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 22/ 04) mijenja se i glasi:

II. Izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po skupinama i podskupinama raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 13.810.560,00 kn raspoređeni su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu II. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu kako slijedi:

Članak 4.

II. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2004. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-04-16

Punat, 9. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća

Slavko Žic, oec., v. r.

 

II. izmjena i dopuna Plana Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr