SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.

Na temelju članka 195. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela je

SOCIJALNI PLAN
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU

UVOD

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnosti, a koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili pod drugoj pravnoj osnovni dužan uzdržavati, te svatko je svojim radom, prihodom i imovnom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Načela socijalne skrbi su:

1. Načelo supsidijarnosti

2. Načelo socijalne pravičnosti

3. Načelo slobode izbora

4. Načelo dostupnosti

5. Načelo individualizacije

6. Načelo uključenosti korisnika u zajednicu

7. Načelo pravodobnosti

8. Načelo poštivanja ljudskih prva i integriteta korisnika

9. Načelo zabrane diskriminacije

10. Načelo informiranosti o pravima i uslugama

11. Načelo sudjelovanja u donošenju odluka

12. Načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka

13. Načelo poštivanja privatnosti

14. Načelo podnošenja pritužbe

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, mogu se pružiti tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge su:

1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje I početna procjena potreba)

2. savjetovanje i pomaganje

3. pomoć u kući

4. psihosocijalna podrška

5. rana intervencija

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. boravak

8. smještaj

9. organizirano savjetovanje

Prijedlog socijalnog plana rezultat je detaljne analize kapaciteta dostupnosti mreže socijalnih usluga i specifičnih ciljeva razvoja institucionalnih I izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u Primorsko-goranskoj županiji.

Na temelju detaljne procjene stanja određeni su prioriteti koji uključuju sljedećih 5 ciljanih skupina obuhvaćena Planom za 2014. godinu:

1.starije i nemoćne osobe

2.osobe s invaliditetom

3.djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi (razvoj udomiteljstva)

4.djeca i mladi s poremećajima u ponašanju

5.nezaposlene osobe

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. Ovaj Socijalni plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-55

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr