SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

28.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), točke I. pod točke 3. - 93) i 94) Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/11 i 117/12), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke
uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja

Članak 1.

Članak 1. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 14/11) mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom osniva se Županijska lučka uprava BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA, radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luka lokalnog značaja: Bakar, Bakarac, Kraljevica, Črišnjeva, Dobra (Bakarac), Carevo (Kraljevica, Lipica (Kraljevica), Trnova (Kraljevica), Dumboka (Šmrika), Neriz (Šmrika), Žurkovo (Kostrena) - u dijelu i Podurinj (Kostrena) - u dijelu.«

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Županijska lučka uprava iz članka 1. ove Odluke osniva se pod nazivom Županijska lučka uprava Bakar- Kraljevica-Kostrena (u daljnjem tekstu: Županijska lučka uprava)«.

Članak 3.

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena će pokrenuti postupak za utvrđivanje granica lučkog područja Žurkovo (Kostrena) - u dijelu i Podurinj (Kostrena) - u dijelu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar - Kraljevica - Kostrena za luke lokalnog značaja«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-83

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr