SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst), članka 28. točke 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
O ISKAZIVANJU NAMJERE
PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE DA
STATUS PRIDRUŽENOG ČLANA SA STATUSOM
PROMATRAČA U »SREDNJOEUROPSKOM
TRANSPORTNOM KORIDORU EUROPSKE
SKUPINE TERITORIJALNE SURADNJE«
PREVEDE U STATUS REDOVNOG ČLANA

I.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija Odlukom svog predstavničkog tijela pristupila »Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje« (skraćeno na engleskom jeziku: CETC - EGTC) u svojstvu pridruženog člana sa statusom promatrača.

II.

Uzimajući u obzir ograničenja koja ima status pridruženog člana sa statusom promatrača i da samo punopravni članovi grupacije iz točke I. ove Odluke imaju pravo sudjelovati u upravljanju grupacije i koristiti EU sredstva za projekte koji su u funkciji razvoja, Primorsko-goranska županija iskazuje namjeru da svoj status prevede u status redovnog člana.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da nakon stupanja na snagu ove Odluke poduzme sve potrebne aktivnosti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i zahtjevima sadržanim u odredbama:

. »Konvencije o osnivanju Srednjoeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje s ograničenom odgovornošću« i

. »Statuta Srednjoeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje s ograničenom odgovornošću«

u cilju da Primorsko-goranska županija stekne status redovnog člana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-29

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr