SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

14.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst), članka 28. točke 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
O PRESTANKU ČLANSTVA PRIMORSKO-
-GORANSKE ŽUPANIJE U MEĐUREGIONALNOJ
INICIJATIVI »SREDNJOEUROPSKI
PROMETNI KORIDOR (CETC)«

I.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija odlukom svog predstavničkog tijela pristupila »Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje« (skraćeno na engleskom jeziku: CETC - EGTC) u svojstvu pridruženog člana sa statusom promatrača.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Primorsko-goranska županija prestaje biti članica međuregionalne inicijative »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« jer ista prestaje postojati kao inicijativa.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage

. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« (»Službene novine« broj 15/10),

. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju Primorsko- goranske županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« (»Službene novine« broj 14/12).

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da nakon stupanja na snagu ove Odluke potpiše Izjavu o prestanku članstva Primorsko-goranske županije u inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« i izjavu o potvrđivanju pristupa Primorsko-goranske županije kao pridruženog člana sa statusom promatrača »Srednjoeuropskom prometnom koridoru Europske grupacije za teritorijalnu suradnju« (CETC-EGTC).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-28

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr