SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

13.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst), članka 28. točke 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
O PRISTUPANJU PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE »SREDNJOEUROPSKOM
TRANSPORTNOM KORIDORU EUROPSKE
SKUPINE TERITORIJALNE SURADNJE«
(CETC-EGTC) U SVOJSTVU PRIDRUŽENOG ČLANA SA STATUSOM PROMATRAČA

I.

Primorsko-goranska županija pristupa »Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje« (skraćeno na engleskom jeziku: CETC - EGTC) sa sjedištem u Szczecinu (Ščećinu), Republika Poljska, u svojstvu pridruženog člana sa statusom promatrača.

CETC-EGTC se osniva kao pravni subjekt radi olakšanja i pružanja prekogranične, međunacionalne i međuregionalne podrške između njenih članova, kako bi se pojačala ekonomska i društvena kohezija, posebno putem realizacije projekata i/ili programa za teritorijalnu suradnju s ciljem stvaranja transportnog koridora radi ujednačavanja svih vrsta transporta i stvaranje mogućnosti za dinamičan razvoj regija na koridoru čineći ga istovremeno europskim logističkim i transportnim lancem.

II.

Primorsko-goranska županija u svojstvu pridruženog člana sa statusom promatrača prihvaća tekst:

- Konvencije o osnivanju Srednjoeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje s ograničenom odgovornošću (skraćeno na hrvatskom jeziku STK-ESTS d.o.o.; na engleskom jeziku CETC - EGTC)

- Statuta Srednjoeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje s ograničenom odgovornošću (skraćeno na hrvatskom jeziku STK-ESTS d.o.o.; na engleskom jeziku CETC - EGTC).

III.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u »Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne suradnje« imenuje se zakonski zastupnik Primorsko-goranske županije, Župan Zlatko Komadina, dipl. ing.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da nakon stupanja na snagu ove Odluke potpiše tekst Konvencije i Statuta iz točke II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-27

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr