SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

7.

Na temelju točke II i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijela je

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
za 2014. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2014. godinu utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Primorsko- goranske županije u 2014. godini.

Plan rashoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je u obliku tablice (Tablica 1-OŠ -Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2014. godinu), koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

Članak 3.

Ovaj Plan rashoda stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-18

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr