SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09,28/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 6. 2. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Matulji za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2014. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2014. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i članovima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinim političkim strankama i članovima izabranih sa liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 1.100,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima izabranim sa liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2014. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjem iznosu, kako slijedi:

1. Političke stranke:

-Istarski demokratski sabor - IDS 26.400,00 kuna,

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 39.600,00 kuna,

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 26.400,00 kuna,

-Primorsko-goranski savez - PGS 39.600,00 kuna,

-Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS 26.400,00 kuna,

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 13.200,00 kuna,

-Akcija mladih - AM 13.200,00 kuna.

2. Članovi izabrani s liste grupe birača:

-Željko Grbac 13.200,00 kuna,

-Igor Barak 13.200,00 kuna,

-Miroslav Ivaničić 13.200,00 kuna.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Matulji, ostaju tom članu Općinskog vijeća, izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane sa liste grupe birača.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke, obavlja upravno tijelo Općinske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknada članova Općinskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3.i 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/1

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr