SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj: 143/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09,30/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 6. 2. 2014. godine donijelo je

PLAN DAVANJA KONCESIJE
na području Općine Matulji za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Matulji planira u 2014. godini dati slijedeću koncesiju:

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

- planirani broj koncesija - jedna koncesija

- rok na koji se daje koncesija - 1 godina

-pravni osnov za davanje koncesije - Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«broj 36/95, 109/ 95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11,90/11,144/12 i 94/13).

Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 5/11 i 8/13)

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju 17.000,00 kuna

-Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova KLASA:363-02/13-01/56 URBROJ:2156-04- 01/13-16 od 30.12.2013 sklopljen je između općine Matulji i Krešimira Kovačića vl.obrta KOVAČIĆ te se planira pokretanje novog postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/5

Ur. broj: 2156-04-01/14-01

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr