SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/ 13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. 2. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone R-1

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva poduzetnička zona R-1.

Poduzetnička zona R-1 nalazi se unutar granica obuhvata Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10), na području određenom ovom Odlukom.

Članak 2.

Područje Poduzetničke zone R-1 obuhvaća slijedeće katastarske čestice u katastarskoj općini Matulji (NI):

30, 55, 56, 25, 28, 29, 27, 26, 57, 24, 23, 58, 59, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 60, 61, 62.

Članak 3.

Poduzetnička zona R-1 obuhvaća ukupnu površinu od 14,5 ha, a nalazi se u krajnjem sjevernom dijelu prostora u obuhvatu UPU-a Matulji, između željezničke pruge sa sjeverozapadne strane (magistralna pruga Rijeka - Šapjane - Ilirska Bistrica) i državne ceste D8 (glavne mjesne ulice prema UPU Matulji) s jugoistočne strane.

Članak 4.

U sklopu Poduzetničke zone R-1 predviđene su površine poslovne namjene namijenjene organizaciji trgovačkih, skladišnih, uslužnih, servisnih i proizvodnih sadržaja u sklopu mješovite poslovne namjene K, poslovne - pretežito trgovačke namjene K2, poslovne - pretežito uslužne namjene K1 i poslovne namjene spremište čamaca.

Gradnja unutar Poduzetničke zone R-1 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

U cilju omogućavanja gradnje građevina i uređenja površina unutar obuhvata Poduzetničke zone R-1, Općina Matulji izgraditi će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno-prometne površine.

Članak 5.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone R-1 je Općina Matulji.

Članak 6.

Sastavni dio ove Odluke je prikaz namjene površina iz Detaljnog plana uređenja R-1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10).

Navedeni prilog nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/3

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr