SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

16.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/09 i 10/13), a u suglasju s Proračunom Općine Kostrena za razdoblje 2014. - 2016. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 49/ 13), Općinska načelnica na sjednici održanoj 5. veljače 2014. godine, utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu za 2014. godinu (u nastavku: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrden sukladno Pravilniku o unutarnjem redu koji je donijet dana 22. siječnja 2014. godine, te stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iskazani su u tablici u privitku koja čini sastavni dio ovog Plana.

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« na web stranici Općine Kostrena.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-71

Kostrena, 5. veljače 2014.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr