SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

12.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 10/13) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 54/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 30. siječnja 2014 godine, donijelo je

ODLUKU
o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č.
broj 5223/1 od 2276 m2 k.o. Kostrena-Lucija

1. Juretić Mariji iz Kostrene, Paveki 8, Mrak Nenadu iz Kostrene, Žuknica 31 i Polić Katarini iz Svog Ivana Žabno kao suvlasnicima na k.č.br broj 5223/1 od 2276 m2 z.k.ul. 4269 k.o. Kostrena-Lucija isplatiti će se naknada za zemljište u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne u Kostreni u iznosu od 120,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

2. Juretić Mariji za 7161/857556 dijela pripada naknada u iznosu od 2.280,68 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, Mrak Nenadu 7161/ 857556 pripada naknada u iznosu od 2.280,68 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, Polić Katarini 281078/1/857556 dijela pripada naknada u iznosu od 89.519,54 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Navedeni iznosi isplatiti će se u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa prodavatelja na ugovor.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-13

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr