SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

7.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U članku 3. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 22/10), iza riječi za obračun općinskog načelnika briše se broj »4,55« a dodaje se broj »4,33« a iza riječi za obračun plaća zamjenika općinskog načelnika briše se broj »3,86« a dodaje se broj »3,68«.

Članak 2.

U članku 6. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 22/10), riječi »Upravnog odjela za opću upravu i društvene djelatnosti«, zamjenjuju se riječima »Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-8

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr