SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/ 08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine (»Službene novine« broj 26/09 i 42/12), članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09, 42/12), Župan Primorsko-goranske županije dana 3. veljače 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog
operativnog centra Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi i zamjenici članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: ŽOC).

ŽOC je tijelo odgovorno za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za reagiranja po županijskom planu intervencija i za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija i Subregionalnog plana, a područje djelovanja županijskog plana intervencija odgovara granicama Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Za članove i zamjenike članova ŽOC-a imenuju se:

1. dr. sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, zapovjednik ŽOC-a

2. Jasmin Brkljača, zamjenik načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenik Zapovjednika ŽOC-a

3. Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica,

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

Lenjinka Juričić-Mamilović, zamjenica člana

5. Nevia Kružić, voditeljica Odjela za zaštitu mora i priobalja, Uprave za zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, članica

Sandra Trošelj-Stanišić, zamjenica članice

6. dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, članica

Mr.sc.Jelena Čanik, zamjenica članice

7. Rajka Štajduhar, voditeljica Službe za zaštitu voda, Vodno-gospodarstveni odjel Rijeka, Hrvatske vode, članica

Miro Mušnjak, zamjenik članice

8. Mr. sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javna ustanova »Priroda«, Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, članica

mr.sc.Marko Randić, zamjenik članice

9. Jadranka Krstelj, pročelnica Područna jedinica u Rijeci za Istru, Primorje, Gorski kotar i Liku, Sektora inspekcije zaštite okoliša, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, članica

Davor Jugović, zamjenik članice

10. Milivoj Andraka, Inspektor sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, član

11. Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, tajnik ŽOC-a

Članak 3.

Zadaci, uloga i djelovanje ŽOC-a određeni su Županijskim planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 26/09 i 42/12).

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe ŽOC-a obavljat će Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 47/08).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-40

Rijeka, 3. veljače 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr