SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VRBNIK

1.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) a u svezi s člankom 198. stavak (6) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 32/13) i članka 42. stavka 25. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 22/12)

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom pristupa izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07 i 53/07-ispravaku daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Pravna osnova za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Plana su Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

Članak 3.

U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Izmjene i dopune Plana rade se s ciljem propisivanja detaljnijih uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja koji se temeljem članka 76. stavak (3) i članka 79. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju obvezno donose.

Članak 4.

U članku 7. dodaje se točka 5. koja glasi:

5.dokumetacija pripremljena za izradu DPU Komunalno servisne zone Zabrdi.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/21

Ur. broj: 2142-07-03-14-2

Vrbnik, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr