SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 28. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba), 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. donijelo je

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade
za vatrogastvo u 2014. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2014. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 604.000,00 kn (slovima: šestočetiritisućekuna), upotrijebit će se za vatrogastvo.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-53

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr