SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 30. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2014. godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Vinodolske općine za 2014. godinu.

Ovaj Plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su: vodni doprinos, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

Članak 3.

U 2014. godini na području Vinodolske općine financirati će se gradnja sljedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora

1.Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kuna za sljedeću namjenu

1.1Proširenje vodovodne mreže Kičeri,
Lucija-Skoko 150.000,00 kuna

1.1.Rekonstrukcija i sanacija vodovodne
mreže Dolinci-Podbadanj 900.000,00 kuna

2.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu 4.825.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

2.1.Izgradnja kanalizacije na
dionici Kičeri 1.095,000,00 kuna

2.2.Projektna dokumentacija
Kičeri II 30.000,00 kuna

2.3.Projektna dokumentacija Kičeri
- Stokolin 250.000,00 kuna

2.4.Izrada projekta pročistača
Pelićev mos 400.000,00 kuna

2.5.Projektna dokumentacija Bribir
zapad proj dok 300.000,00 kuna

2.6.Projektna dokumentacija
Gradac 150.000,00 kuna

2.7.Projektna dokumentacija
Cerovići 150.000,00 kuna

2.8.Projektna dokumentacija
Gržane 300.000,00 kuna

2.9.Projektna dokumentacija
Podsopalj 150.000,00 kuna

2.10.Izgradnja oborinske odvodnje
Tribalj 2.000.000,00 kuna

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2014. godinu iz članka 3 planiraju se realizirati iz sredstava KTD Vodovod Žrnovnica, Hrvatskih voda i kreditnog zaduženja Vinodolske općine, te sredstvima od kandidatura na raspoložive fondove Europske unije putem komunalnog trgovačkog poduzeća KTD »Žrnovnica«.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-52

Bribir, 12. prosinca 201sh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr