SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

5.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 128/09), članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11 i 83/ 13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN
javne nabave Općine Vinodolske općine
za 2014. godinu

Članak 1.

Planom javne nabave Vinodolske općine za 2014.godinu, planira se javna nabava roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost iznosi više od 300.000,00 kuna za robe i usluge, više od 500.000,00 kuna za radove i javnu nabavu male vrijednosti , čija je procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi:

- 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge, do 70.000,00 kuna zaključno.

- 500.000,00 kuna i manje za radove, do 70.000,00 kuna,

koje obavlja Vinodolska općina kao javni naručitelj.

Članak 2.

Vinodolska općina se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

Članak 3.

Tijekom 2014.godine Vinodolska općina će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Odluke o početku postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za određeni postupak javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz radova stručnih djelatnosti naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje.

Članak 6.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave velike vrijednosti i javne nabave male vrijednosti iz članka 3.i 4. ovog Plana, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća sve nabave iz ovog Plana.

Članak 7.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će za naručitelja ovlaštena osoba.

Članak 8.

Javni naručitelj se obvezuje Plan javne nabave kao i sve izmjene i dopune Plana objaviti na svojim internetskim stranicama u roku od 60 dana od dana donošenja proračuna Vinodolske općine za 2014. godine.

Članak 9.

Javni naručitelj se obvezuje središnjem tijelu državne uprave nadležnim za sustav javne nabave odmah dostaviti podatke u internetskim stranicama na kojima je objavio Plan javne nabave, te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka.

Članak 10.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-50

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr