SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Godišnjim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukja2014. Stranica169—broj2

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 3.939.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 210.000,00 kuna

ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 7.

održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

* nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

* zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

* pogonska energija 20.000,00 kuna

UKUPNO 180.000,00 kuna

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-49

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr