SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA SKRAD

1.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 47. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), općinski načelnik Općine Skrad donio je

PLAN
prijma u službu za Općinu Skrad u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2014. godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2014. godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2014. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/14-01/1

Ur. broj: 2112/04-14-01-01

Skrad, 15. siječnja 2014.

Općinski načelnik

Damir Grgurić, dipl. ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=51311&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr