SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

4.

Temeljem članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11. i 144/12), l. 42 Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), Rješenja o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čavle i razrješenju Općinskog načelnika Općine Čavle i njegove zamjenice (NN br.9/14) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Čavle (NN br. 9/14) povjerenik Vlade RH donosi dana 30. sijećnja 2014. godine

ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANJU
POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINSKIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. 1. - 31. 3. 2014. godinsh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle u prvom tromjesečju 2014. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U razdoblju privremenog financiranja za 2014. godinu, u dijelu načina, prava i odgovornosti izvršavanja proračuna, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2013. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2170-03-14-01-03

Čavle, 30. siječnja 2014.

Povjerenik Vlade RH


Marinko Dumanić., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr