SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

3.

Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova

iz nadležnosti Općinskog vijeća i

Općinskog načelnika

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2170-03-14-01-04

Temeljem odredbe članka 85b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13 - pročišćen tekst), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske dana 30. siječnja 2014. godine donosi

ODLUKU

Temeljem usvojenih Programa:

-gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Sl.n. PGŽ 47/12, I. izmjena i dopuna tih programa (Sl.n. PGŽ 13/13), te II. izmjena i dopuna programa (Sl.n. PGŽ 38/13);

Programa javnih potreba iz oblasti, sporta, kulture, socijalne skrbi i zdravstva i predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013. godinu (Sl.n. PGŽ 47/12), I. izmjena i dopuna Programa iz oblasti sporta, predškolskog odgoja za 2013.g. (Sl.n. PGŽ 13/13), I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz oblasti kulture i socijalne skrbi i zdravstva (Sl.n. PGŽ 38/13) i II. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti sporta, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2013. godinu (Sl.n. PGŽ 38/13), odobrava se korištenje namjenskih sredstava prema pojedinoj vrsti sukladno Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela i drugih proračunskih korisnika općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. do 31. 3. 2014.godine.

Odluka će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije a stupa na snagu danom objave.

POVJERENIK

Marinko Dumanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr